29
okt
2019

Jimmy

0 Flares 0 Flares ×

Jimmy kwam in het asiel terecht via het sterilisatieproject. Al gauw werd duidelijk dat Jimmy niet wild was. Via het asiel gaan we dus op zoek naar een nieuw plekje waar hij kan rondrennen. Jimmy is nog sterk onder de indruk van het asielgebeuren en heeft een rustige aanpak nodig. Mogelijk heeft hij nooit heel dicht bij mensen geleefd, maar hij kan dit zeker wel. Jimmy is lief en kan genieten van een aai over zijn kopje, maar vraagt wel tijd en geduld. Een andere sociale kat moet lukken. We zoeken voor hem een rustig huishouden waar hij zeker ook naar buiten kan. Eventueel kan hij ook geplaatst worden op een boerderij waar hij toch regelmatig contact kan hebben met mensen.

0 Flares Twitter 0 Facebook 0 Google+ 0 Email -- 0 Flares ×