12
nov
2013

Is de slogan ‘Limburg geeft om dieren’ nog waar?

0 Flares 0 Flares ×
opvangkitten isabelle
Beste dierenvriend, sympathisant,
onderstaande tekst werd vandaag afgeleverd bij alle Limburgse provincieraadsleden als vraag / reactie op het nieuws dat dierenwelzijn in Limburg het moet stellen met een financieel afbouwscenario tot het volledig stoppen van finaciële steun in 2017.
Waarom dierenwelzijn in Limburg werkt:
– omdat er vanuit de provincie al jarenlang een bezorgdheid geweest is voor dierenwelzijn,
– doordat de provincie de samenwerking tussen dierenverenigingen gecoördineerd heeft,
– omdat de provincie een grensoverschrijdend opvangplan voor honden en katten ontwierp en coördineerde,
– door een provinciaal aanspreekpunt te creëren waar verenigingen terecht konden als ze niet bekend waren met verantwoordelijken binnen plaatselijke besturen,
– door gemeentelijke overheden te sensibiliseren voor de problematiek van dierenwelzijn,
– omdat de provincie financiële middelen ter beschikking stelde die ervoor zorgden dat dierenwelzijn concreet werd voor alle Limburgers,
– door financiële middelen te voorzien zodat problemen op het vlak van dierenwelzijn ten gronde konden worden aangepakt.
– door een aanspreekpunt te creëren waar gemeentelijke besturen terecht kunnen bij vragen i.v.m. problemen met dieren.
De door de provincie gebruikte slogan ’Limburg geeft om dieren’ werd dan ook door dierenvrienden nooit in vraag gesteld.
Als we de provinciale begroting bekijken dan moeten we tot onze spijt echter vaststellen dat er in de begroting niet meer de financiële middelen voorzien worden om de slogan waar te maken.
Wij zien dat er voor volgend jaar een daling is van 25%. Maar we stellen vast dat deze negatieve tendens leidt tot een afbouwscenario waarbij er vanaf 2017 GEEN middelen meer voorzien worden voor dierenwelzijn.
De verenigingen aangesloten bij de Provinciale Adviesraad voor Dierenwelzijn betreuren dit. En ze kunnen ook niet begrijpen hoe het ooit zover is kunnen komen.
 

Op de website van de provincie tref je vandaag deze tekst aan.

Onder de noemer “DierenARK Limburg” sensibiliseert het provinciebestuur de Limburgers om op een verantwoorde manier om te gaan met dieren. Dieren hebben een positief effect op mensen. Ze spelen vaak een belangrijke rol bij de ontwikkeling en de opvoeding van kinderen, geven mensen een goed gevoel en zijn meestal aangenaam gezelschap. Maar een dier in huis halen, brengt ook verplichtingen met zich mee.

De provincie Limburg streeft naar een gestructureerde aanpak van het dierenbeleid. Ze werkt hiervoor samen met gemeenten, politiezones en diergerelateerde organisaties en verenigingen. Sensibilisatie- en educatiecampagnes, maar ook de professionele en efficiënte inzet van provinciale middelen en mensen, zijn de instrumenten die deze doelstelling haalbaar maken

Met een provinciaal gestructureerde aanpak om dierenwelzijn te verbeteren was Limburg uniek.
 
Voor de toekomst van de Limburgse dieren ziet het er echter somber uit.
 
Daarvoor hoeven we alleen maar naar de zwerfkattenaanpak te kijken.
Meer dan 10 jaar geleden was er in eerste instantie alleen maar 1 vereniging die de belangen van de zwerfkatten behartigde en zich bezig hield met het vangen, het steriliseren en het terug uitzetten van deze zwerfkatten. Door de populariteit van deze actie en de stijgende vraag om veel meer dieren ’aan te pakken’  heeft de provincie zijn verantwoordelijkheid genomen om dit project te coördineren en mee te financieren. De aanpak bestaat erin dat 1/3de van de kosten gedragen worden door de provincie, ⅓ de door de gemeenten en ⅓ de door de asielen en de vereniging die mee in het project gestapt zijn.
Het project, dat nationaal als vooruitstrevend, waardevol en navolgbaar aanzien werd, heeft niet alleen voor tienduizenden katten een verschil gemaakt, maar ook voor iedereen die erbij betrokken was. En voor elke Limburger die door deze inspanningen geen overlast kreeg van krolse katten, kattengevechten en kittens die crepeerden in erbarmelijke omstandigheden.
De verenigingen die mee in de zwerfkattenaanpak stapten voelen zich in de steek gelaten en bedot door de provincie. Deze verenigingen hebben grote inspanningen gedaan om een evenredig deel te investeren in dit project. Het wegvallen van de betoelaging in 2017 maakt dat ze hun inspanningen en investeringen die ze de volgende jaren nog doen in dit project in twijfel trekken. Dit project, dat niet alleen draait om dierenwelzijn, maar ook om milieu en volksgezondheid, kan alleen maar slagen als de 3 partners hun verantwoordelijkheid blijven nemen.
Verenigingen die zich tot op heden ingezet hebben om mensen en middelen vrij te maken om het provinciale zwerfkattenproject te ondersteunen geven vandaag aan dat vangen en euthanaseren van zwerfkatten voor hun GEEN optie is.
Overkoepelende sensibiliseringscampagnes hebben ervoor gezorgd dat het Limburgse dierenwelzijnsbeleid een verschil maakt. Acties als ’Eerst Optie Adoptie’, waarbij toekomstige eigenaren van huisdieren aangespoord worden om geen dier te kopen in een winkel, maar eerst eens een kijkje te gaan nemen bij verenigingen en asielen die verloren dieren opvangen, doen aan maatschappelijke bewustwording en moeten blijvend ondersteund worden.  
Provinciale publicaties die een overzicht geven over welke verenigingen er actief bezig zijn met dierenzorg, en die duidelijk maken waar Limburgers terecht konden met hun vraag over dierenwelzijn, mishandelingen enz.. maken het mogelijk dat dieren en mensen meer kansen hebben in Limburg.
Het Goede Hondenbaasjes schoolproject dat als doel heeft kinderen te leren omgaan met honden wordt niet alleen gewaardeerd door mensen binnen de sector onderwijs, maar ook door ouderverenigingen en andere besturen. 
Het project leert kinderen, ook degene die geen hond hebben thuis, op een veilige manier om te gaan met honden. Daardoor lopen ze minder risico ooit gebeten te worden. Het verleden heeft ons geleerd dat dit project niet alleen kinderen informeert maar ook hun ouders, waardoor het maatschappelijk belang van dit project nog groter is.
De verenigingen die zich in Limburg bezighouden met het welzijn van dieren stellen zich ook de vraag in hoeverre het afbouwen van provinciale betoelaging, en het negeren van dierenwelzijn, geen domino-effect zal teweeg brengen waardoor gemeente na gemeente zich niet meer verder inzet om een grensoverkoepelende aanpak te blijven ondersteunen.
De noodzaak tot een grensoverkoepelende aanpak stelt zich trouwens niet alleen bij zwerfkatten, maar ook bij loslopende honden. 
Kunt u zich voorstellen wat er gebeurt als gemeentelijke besturen een individuele aanpak zullen hanteren? Dat zal gegarandeerd leiden tot wildgroei en dierenverwaarlozing.
Op het domein van dierenwelzijn heeft een provinciale aanpak zijn nut meer dan bewezen. 
Het verwondert ons dan ook des te meer dat, in tijden waarin het provinciale bestuursniveau in vraag wordt gesteld, initiatieven die overkoepelend zijn verworpen worden.
De slogan ’Limburg heeft een hart voor dieren’ wordt vandaag door alle dierenliefhebbers in vraag gesteld.
Hoogachtend,
Dany Grosemans,
Dierengedragstherapeut,
Voorzitter provinciale adviesraad voor Dierenwelzijn
0 Flares Twitter 0 Facebook 0 Google+ 0 Email -- 0 Flares ×