Algemene informatie

Wat doen wij dagelijks

kittens site

 • eten geven
 • honden in hun speelweides uitlaten
 • honden- en kattenaccommodatie poetsen
 • speelweides hondvriendelijk en proper houden
 • bieden van medische zorgen
 • bevorderen van welzijn van de dieren

 

Medische zorgen

kat site

 • medisch nazicht door dierenartsen
 • indien nodig volgen er verdere onderzoeken, operaties of specifieke verzorging

Welzijn van katten en hondensite

  • we proberen het leven van onze dieren
   zo aangenaam mogelijk te maken door te
   werken met:

   • muziek
   • kongs
   • voederballen
   • Speeltjes

 

 • als aandachtspersoon:
  • besteed ik extra tijd aan mijn dier
  • draag ik bij tot het ontstressen
  • leer ik het karakter van mijn dier kennen

Herplaatsing

adoptie
Het asiel is geen eindbestemming voor de dieren. Na een medische en gedragsscreening gaan we op zoek naar een geschikt gezin waar het dier in kan passen. Nog teveel mensen kiezen een dier op het zicht. Het gaat immers om het karakter en de noden van je viervoeter. Kan jij als gezin het nodige bieden aan het dier, voor de rest van zijn leven?

Hondenvangen

Het asiel staat 24u/24u, 7d/7d paraat voor de politiezones CARMA (waarvan Genk, As, Zutendaal, Opglabbeek en Houthalen-Helchteren), LRH (waarvan Hasselt, Zonhoven, Diepenbeek en Lummen) en Heusden-Zolder. Dit voor het vangen en ophalen van loslopende honden en zieke of gekwetste katten.

Hiervoor kunt u steeds contact opnemen met de politie van uw regio. De hondenvanger wordt dan dan verwittigd en komt zo snel mogelijk ter plaatse

Klachten verwaarlozing

Heel wat mensen kloppen bij ons aan om te melden dat er dieren zijn die niet goed verzorgd worden door hun baasje. Er zal steeds iemand van het asiel ter plaatse gaan kijken hoe de situatie is en een gesprek aangaan met de verzorger van het dier om te proberen de situaƟe van het dier te verbeteren. Dit kan al zorgen voor een betere levenskwaliteit van het dier. Indien nodig kunnen andere instanties gecontacteerd worden. (politie, andere vzw’s, dierenwelzijn Vlaanderen, dierenbescherming,…)

Hoe kunt u helpen

Word vrijwilliger


U helpt mee de hokken schoonmaken, de dieren verzorgen en eten geven. Bij het starten is er een infomoment voorzien en krijgt u een ‘buddy’ toegewezen. Die maakt u wegwijs in het asiel.

Word opvanggezinkat sitee

Elk jaar verzorgen wij de opvang van de allerkleinste pups en kittens. Omdat het asiel niet alles kan bieden wat deze kleintjes nodig hebben (voeding om de 3 à 4 uur, socialisatie door prikkels van buitenaf), werken we met opvanggezinnen. Deze gezinnen worden door ons gescreend. Na een positieve screening ontvangt u de nodige uitleg.

Word peter of meter

laerke1
Steun onze senioren. Vaak is er minder vraag naar oudere honden en katten. Ze vragen om extra verzorging en aandacht. Zij hebben zeker recht op een gouden mandje.

Voor €120 per jaar helpt u ons de juiste voeding en medicatie te kopen. U ontvangt een certificaat en nieuws over uw mete- of petehonden en katten. U kunt uw 120 euro overmaken op ons rekeningnummer:
BE 85 235026170006
met vermelding: senioren.

Sponsor een hondenhok

U kunt €125 overmaken op ons rekeningnummer:
BE85 235026170006
en contact met ons opnemen om de nodige gegevens voor het bord te bespreken.

Algemeen

 • Laat uw eigen dieren neutraliseren zodat zij geen ongewenste kittens of pups kunnen voortbrengen
 • Overtuig anderen om hun huisdier te laten castreren/steriliseren
 • Laat uw huisdier chippen. Maak van uw hond of kat geen asieldier
 • Kies steeds voor een asieldier. Ook zij hebben recht op een nieuwe thuis

Inktpatronen

Voor elke leeg inktpatroon krijgt het asiel een vergoeding. Heeft u thuis of op het werk gebruikte inktpatronen, breng ze binnen in het asiel en steun de dieren.

 

Privacy

Privacy statement VZW DIERENASIEL GENK –

versie 01.09.2018

VZW DIERENASIEL GENK  hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze privacyverklaring willen we heldere en transparante informatie geven over welke gegevens we verzamelen en hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens.

 

Als VZW DIERENASIEL GENK zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van onze privacy verklaring, vragen heeft hierover kan u contact met ons opnemen via onderstaande contactgegevens:

 

VZW DIERENASIEL GENK, Europalaan 13, 3600 Genk

info@dierenasielgenk.be

Telefoon : 089/357009

I. Welke gegevens verwerken wij, op welke rechtsgrond en voor welk doel?

Uw persoonsgegevens worden door VZW DIERENASIEL GENK verwerkt als volgt:

 1. Vrijwilligers
 • Wij verzamelen: uw naam, voornaam, adres, telefoonnummer en/of gsm nummer, e-mail, naam en telefoonnummer van de persoon, die we dienen te verwittigen bij ongeval, uw beroep en indien van toepassing, de goedkeuring van de RVA en/of de goedkeuring van de adviserende geneesheer van uw mutualiteit.
 • Wij hebben deze gegevens van u verkregen.
 • De gegevens worden gebruikt voor de communicatie en de begeleiding van de uitvoering tijdens het vrijwilligerswerk en zijn enkel toegankelijk voor bestuur en asielmedewerkers die vrijwilligers begeleiden.
 • Wij baseren ons hiervoor op het gerechtvaardigd belang.
 • Wij geven uw gegevens niet door aan derden, tenzij aan FINECO, het boekhoudkantoor waarmee wij samen werken, indien dit nodig is om o.a. uw vrijwilligersbijdrage te boeken  Enkel indien dit nodig is, vragen wij ook  uw bankrekeningnummer op.
 • Deze lijst wordt jaarlijks geactualiseerd. Als u aangeeft geen vrijwilliger meer te willen zijn, verwijderen wij onmiddellijk al uw gegevens. Indien u dit niet aangeeft, verwijderen wij u gegevens indien wij merken dat u gedurende 1 jaar u niet meer actief als vrijwilliger gemeld hebt.
 1. Adoptanten
 • Wij verzamelen: uw naam, voornaam, adres, telefoonnummer en/of gsm nummer, e-mail.

Bij adoptanten van een kat, vragen wij ook uw rijksregisternummer, gezien dit noodzakelijk is om u te registeren bij CAT ID.
Bij adoptanten van een hond verzamelen we gegevens ivm de leefsituatie waarin het dier terecht komt.

 • Wij hebben deze gegevens van u verkregen.
 • De gegevens worden enerzijds gebruikt voor de communicatie tussen adoptant en het asiel i.v.m. de adoptie en de nazorg. Anderzijds worden ze aangewend om het geadopteerde dier te registreren op naam van de adoptant via Cat-ID of Dog-ID. Deze registratie is verplicht en wordt een erkend dierenasiel opgelegd door de Vlaamse overheid. Eens de registratie gebeurd is, berust het beheer van de databanken bij genoemde organisaties. De adoptant kan wel kiezen of hij die gegevens openbaar wil maken of verborgen wil houden. Dit heeft echter het nadeel dat wanneer een dier verloren is, de eigenaar moeilijk terug te vinden is. Indien de adoptie voor Nederland dient, geven we uw gegevens door aan de Nederlands databank, Stichting CHIP.
 • Wij baseren ons hiervoor op het adoptiecontract en de wettelijke verplichtingen, ons opgelegd door het KB van 27.04.2007.
 • Wij geven uw gegevens door aan DOG-ID, CAT-ID en/of Stichting CHIP voor de registratie van het geadopteerde dier.
 • Indien u ons een mail stuurt met info en/of foto’s in verband met het welzijn van uw dier, na de adoptie, kunnen wij deze info op de website zetten onder de rubriek “succesverhalen”. We zullen hierbij enkel de aan ons doorgestuurde foto’s van uw hond/kat publiceren, niet van uzelf of andere personen, noch andere persoonsgegevens kenbaar maken.
 • We bewaren deze gegevens gedurende 10 jaar, zijnde de periode waarin een geadopteerd dier mogelijks terug naar het asiel gebracht kan worden, rekening houdend met de verwachte levensduur van het dier en rekening houdend met de wettelijke verjaringstermijn voor persoonlijke vorderingen.
 1. Eigenaars van gevonden dieren
 • Wij verzamelen: uw naam, voornaam, adres, telefoonnummer en/of gsm nummer,
 • Wij hebben deze gegevens via DOG-ID of CAT-ID verkregen, of via andere databanken, waarin we gezocht hebben om u te kunnen vinden.
 • De gegevens worden gebruikt om u te melden dat uw dier gevonden is en bij ons kan afgehaald worden.
 • Wij baseren ons hiervoor op de wettelijke verplichtingen, ons opgelegd door het KB van 27.04.2007.
 • Wij kunnen uw gegevens doorgeven door aan de dienst Dierenwelzijn Vlaanderen, de politiediensten en de gemeente waar u gedomicilieerd bent.
 • We bewaren deze gegevens gedurende 10 jaar, om bij te houden hoe vaak uw dier bij ons in het asiel terecht komt, teneinde mogelijks te beslissen om de dienst dierenwelzijn van uw gemeente in te lichten.
 1. Eigenaars die afstand doen van hun dier
 • Wij verzamelen: uw naam, voornaam, adres, telefoonnummer en/of gsm nummer, e-mail, de redenen van de afstand en de antwoorden op de vragen ivm de leefsituatie waaruit het dier komt.
 • Wij hebben deze gegevens van u verkregen.
 • De gegevens worden gebruikt voor de communicatie tussen u en ons.
 • De antwoorden op de vragen ivm de reden van afstand en de leefsituatie van het dier, zonder mededeling van de identiteit van de afstandgever, worden meegedeeld aan de eventuele adoptant.
 • Wij baseren ons hiervoor op het afstandscontract en op het KB van 27.04.2007.
 • We bewaren deze gegevens gedurende 10 jaar.
 1. Vinders
 • Wij verzamelen: uw naam, voornaam, adres, telefoonnummer en/of gsm nummer.
 • Wij hebben deze gegevens van u verkregen.
 • De gegevens worden gebruikt voor de communicatie tussen u en ons in verband met het gevonden dier.
 • Wij baseren ons hiervoor op het gerechtvaardigd belang.
 • We bewaren deze gegevens gedurende 1 jaar.
 1. Inbeslagnames
 • Wij verzamelen: uw naam, voornaam en adres waar het dier werd opgehaald.
 • Wij hebben deze gegevens verkregen van de politie of de dienst Dierenwelzijn Vlaanderen.
 • De gegevens worden gebruikt voor afhandeling van de inbeslagname, zijnde teruggave aan de eigenaar of eigendomsoverdracht aan ons.
 • Wij geven geen gegevens door aan derden.
 • Wij baseren ons hiervoor op de wet dierenwelzijn.
 • We bewaren deze gegevens gedurende 10 jaar.

      7. Sponsors

 • Wij verzamelen: uw naam, voornaam, firmanaam, adres, telefoonnummer en/of gsm nummer, e-mail.
 • Wij hebben deze gegevens van u verkregen.
 • De gegevens worden gebruikt voor de communicatie tussen u en ons, voor het versturen van de nieuwsbrieven, alsook voor het opmaken en verzenden van fiscale attesten.
 • Indien u uw toestemming geeft, gebruiken we uw naam en foto ook voor vermelding van uw sponsoring op onze website en/of sociale media.
 • Wij geven uw gegevens door aan ons boekhoudkantoor FINECO, voor het boeken van de donaties. De gegevens van de fiscale attesten worden verplicht meegedeeld aan de fiscus.
 • Wij baseren ons hiervoor op de wettelijke fiscale verplichtingen en op het tussen ons gesloten (mondelinge) sponsoring contract.
 • We bewaren deze gegevens gedurende 7 jaar, zijnde de periode waarin we verplicht zijn om fiscale gegevens bij te houden. De gegevens die we niet verplicht dienen bij te houden om fiscale redenen, worden bewaard tot een jaar na storting of tot het moment dat door de donateur wordt aangegeven geen nieuwsbrief meer te willen ontvangen.

8. Leden VZW

 • Wij verzamelen: uw naam, voornaam, firmanaam, adres, telefoonnummer en/of gsm nummer, e-mail.
 • Wij hebben deze gegevens van u verkregen.
 • De gegevens worden gebruikt voor de communicatie tussen u en ons, en voor het versturen van de nieuwsbrieven en om je uit te nodigen op onze events.
 • Wij baseren ons hiervoor op het lidmaatschap met de VZW.
 • We geven uw gegevens door aan boekhoudkantoor FINECO, voor het boeken van de lidgelden.
 • De ledenlijst wordt jaarlijks geactualiseerd. Als u aangeeft geen lid meer te willen zijn, verwijderen wij onmiddellijk al uw gegevens. Indien u dit niet aangeeft, verwijderen wij u gegevens 1 jaar na uw laatste lidmaatschap.

      9. Overheidsinstanties

 • Wij verzamelen: uw naam, voornaam, telefoonnummer en/of gsm nummer, e-mail en naam van de overheidsinstantie waar u werkzaam bent.
 • Wij hebben deze gegevens van u verkregen of overheidsinstantie waar u werkzaam bent.
 • De gegevens worden gebruikt voor de communicatie tussen u, als contactpersoon, en ons, in het kader van onze samenwerking met de betrokken overheidsinstanties.
 • Wij baseren ons hiervoor op de samenwerking met de betrokken overheidsinstanties.
 • We geven uw gegevens niet door aan derden.
 • Als ons gemeld wordt dat u niet langer onze contactpersoon bent binnen de overheidsinstantie, verwijderen wij onmiddellijk al uw gegevens.

     10. Leveranciers (Voeding–nutsbedrijven-dierenartsen-trimsalons–gedragstherapeut- klusjesdienst,…)

 • Wij verzamelen: uw naam, voornaam, bedrijfsnaam, adres, telefoonnummer en/of gsm nummer, e-mail en bankrekeningnummer.
 • Wij hebben deze gegevens van u verkregen of van het bedrijf waar u werkzaam bent.
 • De gegevens worden gebruikt voor de communicatie tussen u, als contactpersoon, en ons, en voor de uitvoering van onze contractuele relatie.
 • Wij baseren ons hiervoor op ons (mondeling) contract.
 • We geven uw gegevens niet door aan derden.
 • Als ons gemeld wordt dat u niet langer onze contactpersoon bent of niet langer onze leveranciers bent, verwijderen wij onmiddellijk al uw gegevens.

     11. Gebruikers website

 • Wij verzamelen volgende gegevens:

– Bij invulling van het formulier om lid te worden: uw naam, voornaam, e-mail;
– Bij het inschrijven op de mailinglijst: uw e-mailadres;
– Bij het invullen van het formulier verloren hond/kat: uw naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres;
– Bij het invullen van het contactformulier: uw naam, email en telefoonnummer;

 • De gegevens worden enkel gebruikt voor de communicatie tussen u en ons.
 • Wij baseren ons hiervoor op het gerechtvaardigd belang.
 • We geven uw gegevens niet door aan derden.
 • Wij verwijderen onmiddellijk al uw gegevens, indien u zich uitschrijft op de mailinglist , nadat uw vraag werd behandeld, die u stelde in het contactformulier, nadat uw verloren dieren gevonden is of nadat u geen lid meer bent. Zie voor dit laatste meer info onder 7. Leden VZW.

12. Overige

12.1 Strafwerkers

 • We verzamelen: uw naam, voornaam, geboortedatum, adres telefoonnummer en/of gsm nummer, e-mail.
 • Wij hebben deze gegevens van u verkregen of van de FOD Justitie.
 • De gegevens worden gebruikt voor de communicatie tussen u, als contactpersoon, en ons, en met de FOD Justitie.
 • Wij baseren ons hiervoor op het contract, gesloten tussen FOD Justitie, het asiel en u.
 • We geven uw gegevens niet door aan derden. Enkel onze vaste personeelsleden en het bestuur krijgen inzage in uw gegevens voor zover nodig om het aantal uitgevoerde uren taakstraf te controleren.
 • Van zodra uw taakstraf naar behoren is uitgevoerd, houden wij uw gegevens nog 2 jaar bij.

12.2 Rehabiliterenden/Revaliderenden

 • We verzamelen: uw naam, voornaam, geboortedatum, adres telefoonnummer en/of gsm nummer, e-mail.
 • Wij hebben deze gegevens van u verkregen of van de organisatie waar u revalideert.
 • De gegevens worden gebruikt voor de communicatie tussen u, als contactpersoon, en ons, en met uw organisatie
 • Wij baseren ons hiervoor op het contract, gesloten tussen uw organisatie, het asiel en u.
 • We geven uw gegevens niet door aan derden. Enkel onze vaste personeelsleden en het bestuur krijgen inzage in uw gegevens voor zover nodig om uitgevoerde taken te controleren
 • Van zodra uw werkzaamheden in het asiel stopgezet worden, houden wij uw gegevens nog 2 jaar bij.

II. Hoe beveiligen we je persoonsgegevens?

VZW Dierenasiel Genk onderneemt alle nodige stappen om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen, zowel op fysiek, elektronisch als organisatorisch vlak.

Om ervoor te zorgen dat uw gegevens worden beschermd tegen onder meer ongeoorloofde toegang, onrechtmatig gebruik, verlies of ongeoorloofde wijzigingen maken wij gebruik van verschillende beveiligingstechnieken en -procedures. Zo slaan we uw persoonsgegevens op in databases, informatiesystemen en servers die enkel toegankelijk zijn voor bevoegd personeel of contractanten die deze gegevens moeten kennen om ze voor ons te verwerken. Bovendien is ons personeel op de hoogte gebracht van deze privacyverklaring en van alle toepasselijke interne richtlijnen die werden uitgevaardigd voor de bescherming van jouw persoonsgegevens. Zij zijn bovendien verplicht de vertrouwelijkheid van je gegevens te respecteren.

III. Hoe kun je ons contacteren om je rechten uit te oefenen?

U kunt op elk moment kosteloos inzage vragen in de persoonsgegevens, die wij van u bijhouden. Verder kunt u vragen om foutieve, ongepaste, verouderde of onvolledige persoonsgegevens te laten verwijderen of verbeteren.
Tot slot kunt u bezwaar maken tegen een bepaalde verwerking van uw persoonsgegevens.
U moet uw verzoek per e-mail richten aan info@dierenasielgenk.be
Dit verzoek moet het volgende bevatten: volledige naam, adres, e-mailadres, kopie van de voorzijde van uw identiteitskaart en een duidelijke beschrijving van uw verzoek.
Indien u van mening bent dat we uw verzoek niet correct afgehandeld hebben, neem dan contact op via bovenstaande gegevens. Als dit niet het gewenste resultaat oplevert, heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit van het land waar u gewoonlijk verblijft. Voor België is dit de Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit en voor Nederland, de Autoriteit Persoonsgegevens.

IV. Wijzigingen in deze privacyverklaring.

Als we wijzigingen aanbrengen in deze privacyverklaring, wordt de gewijzigde verklaring  gepubliceerd op de website van de VZW dierenasiel Genk met bovenaan de vermelding van de herzieningsdatum.